Die graadmeter voor de groei wijst al sinds het voorjaar van 2014 op een broos herstel, waarbij de groei lager is dan het langjarig gemiddelde. Tussen de zomer van 2013 en het voorjaar van vorig jaar trok de groei nog aan, sindsdien is de vaart er uit, aldus het CBS.

De afgelopen tijd groeide de Nederlandse export gestaag door en gaven consumenten wat meer uit. De investeringen van bedrijven gingen echter achteruit, terwijl het consumentenvertrouwen nauwelijks veranderde. Producenten werden somberder over de economie.