De meeste faillissementen in juni zijn uitgesproken in de handel, namelijk 100. Het aantal faillissementen bij de financiële instellingen kwam uit op 73. De handel en de financiële dienstverlening tellen overigens ook de meeste bedrijven. Relatief gezien zijn de bouw (52), verhuur en overige zakelijk diensten (32) en vervoer en opslag (19) de bedrijfstakken waarin de meeste bedrijven failliet zijn gegaan vorige maand.

Het aantal maandelijks uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Voor een beter beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen kijkt het CBS daarom naar de voor zittingsdagen gecorrigeerde reeks. Voor juni komt dat dan neer op 418 faillissementen, 35 minder dan in mei. Daarmee lag het voor zittingsdagen gecorrigeerde aantal vorige maand op het laagste niveau sinds januari 2009. Sinds de zomer van 2013 is er sprake van een dalende trend.