Opbrengst van €42 miljoen

In totaal verwacht de overheid door het afleggen van 20.000 huisbezoeken per jaar 15.000 gevallen van adresfraude op te sporen. Eén opgespoorde adresfraudeur levert gemiddeld €2.800 aan adresfraude gerelateerde baten op door bijvoorbeeld teruggevorderde uitkeringen. Dat levert in totaal €42 miljoen per jaar op.

Kosten en opbrengsten beter verdeeld

De huisbezoeken worden betaald door BZK. Nu komen de opbrengsten van huisbezoeken namelijk ten goede aan een tiental uitkeringen- en toeslagenverstrekkers, zoals het UWV en de Belastingdienst. Terwijl de kosten voornamelijk worden gemaakt door gemeenten en uitvoeringsorganisaties. Daarom ontvangen degenen die de huisbezoeken afleggen hiervoor voortaan een vergoeding.

Risicogericht huisbezoeken afleggen

BZK deelt risicoprofielen met gemeenten om gericht huisbezoeken te kunnen afleggen. Deze nieuwe methodiek werkt. Bij één op de drie adressen bleek sprake van onjuiste adresregistratie met als mogelijk gevolg fraude met regelingen en uitkeringen die afhankelijk zijn van het woonadres van mensen, zoals bijstand, huurtoeslag of studiefinanciering. Of er werd adresfraude gepleegd omdat iemand zich onvindbaar wilde maken vanwege bijvoorbeeld (belasting)schulden, uitstaande boetes of omdat de politie achter deze persoon aan zit.

Bron: rijksoverheid