Sinds 2011 is het aandeel mensen die een baan vonden vanuit de bijstand steeds afgenomen. In 2014 is voor het eerst in drie jaar weer sprake van een stijging. Voor de economische crisis lag het aandeel overigens veel hoger. Zo vond in 2008 bijna 12 procent en in 2007 nog bijna 15 procent een baan vanuit de bijstand.

Jonge bijstandsontvangers vonden relatief vaak een baan, meer dan 20 procent van de 15- tot 25-jarigen en ruim 15 procent van de 25- tot 35-jarigen. De kans op het vinden van een baan vanuit de bijstand neemt af naarmate de leeftijd toeneemt, merkte het statistiekbureau op.

Ook vinden mannen vanuit de bijstand vaker een baan van vrouwen, gemiddeld 11 procent tegen 6 procent. De bijstandsduur is voor hen ook korter; vrouwen hebben vaker een langlopende uitkering (meer dan drie jaar) wanneer ze weer de arbeidsmarkt op gaan.

Het aantal mensen in de bijstand neemt nog steeds toe, merkte het CBS op. In december 2013 waren er 413.000 mensen met een uitkering, eind 2014 in totaal 434.000. Medio 2015 is het aantal gestegen tot 447.000. In 2008 daalde het aantal personen met een bijstandsuitkering voor het laatst.

Het CBS bekeek ook in welke gemeente met meer dan 100.000 inwoners de meeste bijstanders weer aan het werk gingen. Dat was voor het vierde jaar op rij Zoetermeer, daar ging 1 op de 8 vanuit bijstand naar werk. Ede volgt de Zuid-Hollandse gemeente, en Rotterdam is hekkensluiter.