Veel gemeenten zeggen de dupe te zijn van een nieuw rekenmodel op basis waarvan zij geld krijgen voor bijstandsuitkeringen. Werd dat budget voorheen becijferd op basis van het daadwerkelijke aantal uitkeringsgerechtigden, de afgelopen jaren zitten er variabelen in zoals de bevolkingssamenstelling en de situatie van de arbeidsmarkt. Veel gemeenten, vooral de grote, krijgen daardoor te weinig geld voor uitkeringsgerechtigden. Maar volgens Divosa gaat het ook om kleine en middelgrote gemeenten.

Nieuwe verdeelsystematiek werkt niet

Na kritiek op het oude rekenmodel (van onder meer gemeenten en onderzoeksbureau SEO) dat jarenlang is gebruikt, kwam er een nieuwe verdeelsystematiek maar ook die werkt niet, stelt Divosa. ,,Bij zo’n grote hoop geld ontkom je er niet aan om die te verdelen via een model, maar nu zijn er forse afwijkingen die vaak ook nog eens niet te verklaren zijn”, zegt een Divosa-woordvoerder.

Kleine(re) gemeenten krijgen te weinig geld

Ook kleine(re) gemeenten zeggen te weinig geld te krijgen. Divosa berekende, op basis van voorlopige cijfers, dat Goeree-Overflakkee er volgend jaar bijna 25 procent op achteruitgaat. Dat is de grootste daler, maar ook gemeenten als Ameland, Midden-Delfland en Strijen krijgen minder. Woudenberg krijgt juist ruim 18 procent meer.