Ook in het derde kwartaal werd de economie geremd door het terugschroeven van de aardgasproductie in Groningen. Het drukte de groei op jaarbasis met 0,5 procent.

Omvang economie weer groter dan voor crisis
Inmiddels is de omvang van de economie wel weer groter dan voor de crisis. ,,De krimp door de recessie is goedgemaakt”, aldus CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen vrijdag.

Ondanks de ,,bescheiden” groei in het derde kwartaal, staat de Nederlandse economie er volgens hem goed voor. Hij wees in dat verband onder meer op het groeiend optimisme onder ondernemers en consumenten. ,,Alle signalen staan nog steeds op groen.”

Dat vindt ook minister Henk Kamp van Economische Zaken. ,,Dat de groei wat trager gaat dan verwacht is geen reden tot zorgen, wel reden tot waakzaamheid. We krijgen het niet voor niets.”

Kamp wees erop dat de economische groei ook zwakker is door de bescheiden groei in omringende landen, waar Nederland als handelsland gevoelig voor is. De economische groei in de eurozone in het derde kwartaal bleef steken op 0,3 procent ten opzichte van het tweede kwartaal.

Werkgelegenheid stijgt
Ondanks de magere groei van de Nederlandse economie is de werkgelegenheid in het derde kwartaal toegenomen. Het CBS telde in het derde kwartaal 33.000 banen meer dan in het voorgaande kwartaal. Verder liep het aantal vacatures met duizend op, waardoor er eind september 132.000 vacatures openstonden.

Toename flexibilisering arbeidsmarkt
De groei betreft vooral uitzendbanen. De flexibilisering van de arbeidsmarkt neemt toe, stelde het statistiekbureau vast. Het aantal werknemers met een vaste baan kwam in het derde kwartaal voor het eerst in jaren onder de 5 miljoen, terwijl het aantal flexkrachten en zelfstandigen steeg naar 3,3 miljoen.

De vakbonden zien die ontwikkeling met lede ogen aan. ,,Dit is meer dan zorgelijk. Steeds meer mensen zijn gedwongen om meerdere kleine baantjes aan te nemen om rond te komen. Deze stapelbanen zorgen voor een onzeker bestaan. Meer mensen aan echte banen helpen heeft wat ons betreft nu de hoogste prioriteit’, zegt FNV-voorzitter Ton Heerts.