De stijging volgt nadat de werkloosheid de drie voorgaande maanden vrijwel onveranderd was gebleven. In mei tot en met augustus was nog sprake een scherpe daling.

Onzekere verwachting
,,Een individuele maand kan grillig verlopen. Dit betekent niet automatisch een trendbreuk”, zegt CBS-econoom Peter Hein van Mulligen. ,,Je kan op basis van de ontwikkelingen in december niet zeggen dat de werkloosheid de komende maanden verder zal stijgen.”

Meer economische groei nodig
,,De werkloosheidcijfers reageren met enige vertraging op economische groei en die is tot nu toe bescheiden gebleven. Voor een echte daling van de werkloosheid is meer groei nodig. Met een half procentje erbij redden we het niet”, licht Van Mulligen verder toe.

Bestrijding werkloosheid nog steeds topprioriteit
Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) valt het fors tegen dat de werkloosheid in de laatste maand van 2014 is gestegen. De bestrijding van de werkloosheid is en blijft topprioriteit, zegt hij. ,,We werken samen met werkgevers en vakbonden om zo veel mogelijk mensen aan het werk te houden of te krijgen.” Dat gebeurt onder meer via banenplannen die het kabinet subsidieert. ,,Ook zorgen we ervoor dat werkenden op het loonstrookje netto meer overhouden, zodat het loont om te gaan werken.”

Meer mensen verliezen baan
,,Het niet verder dalen van de werkloosheid werd de afgelopen maanden toegeschreven aan het feit dat meer mensen wilden werken. Nu stijgt de werkloosheid weer doordat mensen hun baan verliezen. Dat is nu echt zorgelijk”, zegt CNV-voorzitter Maurice Limmen. Deze laatste cijfers maken duidelijk dat het kabinet zijn grootste opdracht nog voor zich heeft liggen: meer banen, minder werkloosheid”, aldus de vakbondsvoorman.

Relatief lage werkloosheid
Internationaal gezien is de werkloosheid in Nederland relatief laag. Volgens de definitie van de International Labour Organisation (ILO) kwam deze in december uit op 6,7 procent tegen 6,5 procent in november. In de eurozone ligt dit percentage op rond de 11,5 en in de Europese Unie als geheel op 10. Met circa 5 procent was de werkloosheid het laagst in Oostenrijk en Duitsland.