Asscher had de verkorting van de loondoorbetaling vrijdag aangekondigd, maar oppositiepartijen merkten op dat dit in de brief die de minister vervolgens naar de Kamer stuurde nog helemaal niet zo concreet stond.

Asscher zei dat het kabinet tot de conclusie is gekomen dat het voorstel de beste keuze is en de enig haalbare optie. Hij gaat het idee de komende tijd uitwerken in overleg met de werkgevers, waarbij hij openstaat voor alternatieven. In het voorjaar moet er dan een uitgewerkte variant liggen die rijp is voor besluitvorming.