Volgens VVD-Kamerlid Anne Mulder hebben ze niet meer dan 2000 echte banen opgeleverd. Heel mager, vindt Mulder. ,,De les moet zijn: pomp het gewoon in belastingverlaging, dat geeft extra banen.”

Asscher was het daar niet mee eens. Hij verweet de VVD dat zij liever een ‘Uyliaans banenplan’ wil dan mensen te helpen hun werk te behouden of ze door omscholing voor te bereiden op een andere baan. Met eenmalig geld uitgeven, creëer je geen banen, zei Asscher.

Volgens hem zijn in totaal 150.000 mensen geholpen met de 76 sectorplannen, zoals ze officieel heten. Er zijn ook 17.000 leerwerkplekken gecreëerd. Hij erkende in de richting van de VVD wel dat het kabinet de plicht heeft de plannen te evalueren om te kijken of het ,,effectiever en slimmer” kan.

Asscher zei in het debat over zijn begroting dat de Sociaal-Economische Raad (SER) gaat adviseren over een CDA-plan om een verplichte verzekering in te stellen die regelt dat bij ziekte het loon maximaal twee jaar wordt doorbetaald. Werkgevers zouden in het plan alleen nog verplicht zijn de eerste acht weken door te betalen, in plaats van de huidige twee jaar.

Asscher wil het advies voor de zomer. Dan is het nog mogelijk om op Prinsjesdag nieuwe plannen te presenteren. Asscher zei wel dat hij zelf nadelen en zelfs ,,beren op de weg” ziet bij het voorstel van CDA-Kamerlid Pieter Heerma. De SER kan het plan betrekken bij het onderzoek naar oplossingen voor de langdurige werkloosheid.

Asscher zei dat hij wel verder werkt aan zijn eigen plan om kleine ondernemers (maximaal tien werknemers) niet langer te verplichten twee jaar loon door te betalen van zieke werknemers. Hij wil die termijn terugbrengen tot een jaar. Het gaat dan om 84 procent van de Nederlandse bedrijven. Juist die bedrijven zijn bang om mensen aan te nemen vanwege de risico’s van de verplichte loondoorbetaling bij ziekte, die nu twee jaar doorloopt.