,,Daarmee zet de ingezette groei door”, stelt uitkeringsinstantie UWV. Vooral in de richtingen hout en meubel, mode, interieur en assisterende gezondheidszorg zoals doktersassistent groeide het aantal vacatures sterk.

De regio’s Midden-Limburg, Achterhoek, Noordoost-Brabant en Zuidoost-Brabant kenden de grootste toename van het aantal voor mbo’ers geschikte vacatures.

Het aantal stageovereenkomsten groeide in het afgelopen halfjaar met bijna een vijfde (18 procent) tot 136.000. Het aantal stageplekken nam in uiteenlopende sectoren toe, van logistiek, ICT, tot de creatieve industrie.

Het UWV maakte ook bekend dat het aantal WW-uitkeringen aan jongeren tot 27 jaar eind september is uitgekomen op bijna 26.000, nagenoeg evenveel als een jaar geleden. De laatste paar maanden neemt het aantal uitkeringen na een periode van daling echter licht toe.