De gemeente Amsterdam wil met een pakket maatregelen de jeugdwerkloosheid in de stad gaan aanpakken. Zo kunnen jongeren een individueel plan krijgen, worden er ‘jobhunters’ ingezet die werkgevers actief benaderen, en kunnen jongeren begeleiding en hulp krijgen bij schulden, dakloosheid en stress.

In de hoofdstad steeg de jeugdwerkloosheid als gevolg van de coronacrisis van 6,5 procent in 2019 naar 8,5 procent in 2020. Mogelijk ligt dat percentage nog iets hoger, omdat de gevolgen van de tweede lockdown nog niet zijn meegenomen. De nieuwe maatregelen moeten voorkomen dat jongeren langdurig aan de kant komen te staan en moeten hun blijvend perspectief op de arbeidsmarkt bieden.

“Jongeren staan vaak als eerste op straat als het tegenzit”, zegt wethouder Rutger Groot Wassink (sociale zaken). “Als ze al recht hebben op WW is dat heel beperkt. Het kost jaren om een slechte start op de arbeidsmarkt in te lopen. We moeten alles op alles zetten om dit te voorkomen, en daarom zetten we vol in op het bestrijden van jeugdwerkloosheid door jongeren aan het werk te houden of terug naar school te krijgen.” In totaal wordt 4 miljoen euro extra toegevoegd aan het reguliere budget van 8 miljoen euro.

De gevolgen van de crisis zijn overigens niet gelijkelijk verdeeld onder groepen jongeren. Met name praktisch en middelbaar opgeleide jongeren en jongeren met een migratieachtergrond hebben op dit moment moeite om werk te vinden. Dat kan deels verklaard worden doordat zij relatief vaak werkzaam zijn in de zwaarst getroffen sectoren. Bovendien hebben zij vaker ‘kleine’ contracten (minder dan 25 uur per week), en juist in deze categorie verdween veel werkgelegenheid.