Gemeenten krijgen vroeg of laat te maken met een stijgend aantal klanten, wanneer ze weinig energie steken in het beheersen van het bijstandsbestand. Zij komen dan in financiële problemen, omdat het budget dat zij krijgen van het rijk voor al deze uitkeringen niet toereikend is.

Effectieve manieren
Er zijn effectieve manieren waarop gemeenten de omvang van hun bijstandsbestand kunnen beperken. Dit wordt weergegeven in het onderzoek ‘Tien jaar WWB en Bijstandswijzer’.

  • Intensief contact met cliënten, waarbij tevens aandacht is voor consequenties als men onvoldoende meewerkt aan het vinden van werk.
  • Aan het begin van de uitkering een actieve begeleiding naar werk bieden, waarbij aan cliënten werk met behoud van uitkeringen wordt aangeboden.
  • Vooral re-integratieactiviteiten richten op de meest kansrijke bijstandsgerechtigden.

Belemmeringen
Naast het in beeld brengen van hetgeen gemeenten kunnen doen om het aantal mensen in de bijstand structureel te verlagen, schetst het onderzoek ook de factoren die samenhangen met een hoog bijstandsbestand. Het blijkt dat interne reorganisaties regelmatig schadelijk zijn voor de effectiviteit van de re-integratie. Ook een te ruim re-integratie- of uitkeringsbudget kan een reden zijn dat gemeenten zich weerhouden om tot een actieve aanpak te komen. Tot slot kunnen op het succes van re-integratie politieke keuzes een groot effect hebben.