Vetrouwen
Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie nam in mei verder toe en bereikte het hoogste niveau in ruim vier jaar. Producenten in de industrie waren vooral positiever over hun orderportefeuille. Ze waren ook iets beter te spreken over de toekomstige productie.

Optimisten
Het vertrouwen van consumenten kwam weer terug op het niveau van maart; er zijn iets meer optimisten dan pessimisten. In maart waren de consumenten voor het eerst sinds de zomer van 2007 weer positief. Zowel het producenten- als het consumentenvertrouwen ligt ruim boven het langjarig gemiddelde.