De stijging vorig jaar geldt alleen bijstandontvangers van 27 jaar en ouder. Het aantal jongeren (tot 27 jaar) met bijstand bleef gelijk: 38.000. Jongeren lijken daarmee te profiteren van het herstel van de arbeidsmarkt. Zij komen minder vaak in de bijstand terecht of vinden sneller vanuit de bijstand een baan.

Stijgend aantal banen en stabilisatie werkloosheidsuitkeringen
Al eerder meldde het CBS dat het aantal vacatures en banen stijgt en dat het aantal werkloosheidsuitkeringen stabiliseert. Dat duidt op een aantrekkende arbeidsmarkt. De bijstand volgt de aantrekkende arbeidsmarkt met vertraging. Dat komt doordat de meeste bijstandsontvangers moeilijker een baan vinden dan andere werkzoekenden. Dit geldt zeker voor de ouderen in de bijstand. Die hebben dan ook de meeste kans om langdurig van de bijstand afhankelijk te blijven. Zo hebben zes op de tien 45-plussers met bijstand al drie jaar of langer een uitkering.

Rotterdam kent meeste mensen met langdurige bijstand
In 2014 hadden in Nederland zeventien personen per duizend inwoners langdurig (minstens drie jaar) bijstand. Van de gemeenten met minstens 100.000 inwoners heeft Rotterdam de meeste mensen met langdurige bijstand: met 51 uitkeringen per duizend inwoners.

Mensen die langdurig in de bijstand zitten, zijn gemiddeld lager opgeleid en ouder dan personen die erin slagen werk te vinden