Voor het eerst in een aantal jaren is het aantal mensen in de bijstand toegenomen. In 2020 was de stijging landelijk 3,4 procent, meldt Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein. De toename is wel lager dan verwacht.

Er werd gevreesd dat door de coronacrisis het aantal mensen in de bijstand explosief zou stijgen, aldus Divosa. Maar voorzitter Erik Dannenberg vindt niet dat het nu allemaal ‘meevalt’. “Er zijn nog steeds tienduizenden mensen voor hun inkomsten afhankelijk van een van de coronamaatregelen van de overheid”, zegt hij. hij wijst onder andere op regeling voor zelfstandige ondernemers, de Tozo.

De instroom in 2020 was 31 procent ten opzichte van het aantal mensen in de bijstand eind 2019. Daar stond vorig jaar een uitstroom van bijna 27 procent tegenover. Veelal waren dat dezelfde mensen. Het gaat dan om jongeren die redelijk snel uitstroomden naar scholing of werk. Van alle mensen die in 2020 uitstroomden had 50 procent maximaal 1 jaar bijstand ontvangen.

De cijfers van Divosa zijn gebaseerd op 238 gemeenten. Die vertegenwoordigen zo’n 86 procent van het bijstandsbestand en 67 procent van alle gemeenten in Nederland in 2020.