Het aantal mensen dat in Nederland een bijstandsuitkering ontvangt, is vorig jaar verder gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zaten er eind december 413.000 mensen in de bijstand, 19.000 minder dan een jaar eerder. Het aantal daalt al sinds 2017.

Vooral onder mensen jonger dan 45 jaar was dit keer sprake van een duidelijke afname. Het aantal 45-plussers in de bijstand nam slechts met minder dan 1 procent af. Volgens het CBS hebben ze waarschijnlijk minder kansen op de arbeidsmarkt, waardoor ze eerder of langer een beroep op de bijstand moeten doen. Verder speelt de jaarlijkse verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd mee. Bijstandsontvangers die tegen de AOW-leeftijd aan zitten, moeten daardoor langer wachten voordat zij de bijstand kunnen verruilen voor pensioen.

Het aantal mensen in de bijstand slonk zowel bij mensen met een Nederlandse afkomst als bij mensen van wie de wortels elders liggen. Voor bijstandsontvangers met een Nederlandse of westerse achtergrond is het al het vierde jaar op rij dat hun aantal terugloopt. Bij mensen met een niet-westerse achtergrond kwam deze afname twee jaar later op gang. Dat komt doordat er enkele jaren terug nog veel Syriërs instroomden in de bijstand. Vluchtelingen met een verblijfsvergunning kunnen een beroep doen op bijstand indien zij onvoldoende inkomen of vermogen hebben.