Wat precies een laag inkomen is, hangt af van de omstandigheden. Voor een alleenstaande is dit een inkomen tot 1020 euro netto per maand. Voor een echtpaar met drie kinderen is het maximaal 2100 euro netto. Zij hebben volgens het CBS ,,risico op armoede”.

Eerste afname in jaren van huishoudens met laag inkomen

In Nederland hadden 734.000 huishoudens vorig jaar een laag inkomen. Het gaat om 10,4 procent van alle huishoudens in Nederland. Een jaar eerder ging het om 728.000 huishoudens, oftewel 10,3 procent, een miniem verschil. Dit jaar daalt het naar 10,1 procent, de eerste afname in jaren. Volgend jaar zakt het verder naar 10,0 procent. Het is nog wel flink meer dan in de beginjaren van de economische crisis, toen ongeveer 7,5 procent van de huishoudens een laag inkomen had.

Stabilisatie gevolg van herstel economie

Volgens Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS, komt de stabilisatie door het herstel van de economie. ,,Dat de daling van de armoede in 2015 en 2016 nog bescheiden is, komt doordat het herstel op de arbeidsmarkt nog beperkt blijft. Bovendien zijn mensen met een laag inkomen relatief vaak laagopgeleid. Voor laagopgeleiden zijn de kansen op de arbeidsmarkt slechter dan voor mensen met meer opleiding.”

Grotere groep mensen met langdurig laag inkomen

Tegenover de mensen die uit de lage inkomens weten te raken, staat een steeds grotere groep die dat niet lukt. Zij hebben een ‘langdurig laag inkomen’. Dat betekent dat ze minstens vier jaar achter elkaar weinig geld hebben. In 2009 had 2,5 procent van alle huishoudens een langdurig laag inkomen, inmiddels is het 3,3 procent. In aantallen is de groep gestegen van 157.000 naar 217.000.

Eenoudergezinnen met jonge kinderen hebben het moeilijk

Vooral eenoudergezinnen met jonge kinderen hebben het moeilijk. Een op de drie van hen moest rondkomen van een laag inkomen. Onder niet-westerse allochtonen is de groep met lage inkomens de laatste jaren flink gestegen. Maar het kan ook weer snel dalen, omdat deze groep jonger is dan het Nederlandse gemiddelde.

Mensen uit de laagste inkomensgroep vaker verdacht van misdrijven

Mensen uit de laagste inkomensgroep worden vaker verdacht van misdrijven. Van alle verdachten komt meer dan 40 procent uit die groep. Verder blijkt dat mensen met lage inkomens minder actief zijn in verenigingen dan hogere inkomens. Ook zijn ze politiek minder actief. De kinderen uit de groep met lage inkomens hebben minder geld voor uitstapjes.