Dit schrijft Nationaal ombudsman Frank van Dooren in het jaarverslag over 2014 dat hij woensdag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Bij vrijwel alle andere overheidsinstanties is een afname zichtbaar van het aantal klachten. De Nationale ombudsman is een onafhankelijk instituut dat jaarlijks ruim 38.000 klachten ontvangt van mensen over hun probleem met de overheid.

Onmogelijke opdrachten voor uitvoeringsdiensten
Veel van de problemen waarmee de ombudsman zich in 2014 heeft beziggehouden, zijn terug te voeren op onmogelijke opdrachten waarmee uitvoeringsdiensten zijn opgezadeld, zo stelt Van Dooren. De politiek legt vanuit het oogpunt van efficiency en flinkheid taken op aan uitvoeringsinstanties waarmee deze vervolgens niet uit de voeten kunnen.

Burgers dupe van fraudebestrijdende maatregelen
Nadat systemen waren ingevoerd die onvoldoende op fraudegevoeligheid waren doordacht, werden met grote voortvarendheid maatregelen uitgevoerd om fraude te bestrijden. Grote groepen goedwillende burgers werden echter de dupe van deze maatregelen. Zo kregen burgers die een vergissing hadden gemaakt of een termijn met een paar dagen hadden overschreden als gevolg van de strakke regelgeving van de Fraudewet van het UWV, een boete alsof zij hadden gefraudeerd.