Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: “De expertise die bij sociale werkbedrijven is opgebouwd in de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer is van onschatbare waarde. Met het geld dat nu beschikbaar komt, kunnen hervormingen en innovaties worden doorgevoerd. Hierdoor kunnen gemeenten bij de uitvoering van de Participatiewet gebruik blijven maken van de expertise van sociale werkbedrijven. Nu, en in de toekomst”.

Aan het werk 
De sociale werkbedrijven kunnen het geld gaan gebruiken om Wsw’ers of de nieuwe doelgroep van de Participatiewet verder te ontwikkelen en aan het werk te helpen. Ook kan het geld gebruikt worden om de infrastructuur van de Sociale werkbedrijven beter in te richten op de Participatiewet.  Uiteindelijk moeten de plannen die met de hulp van dit extra geld mogelijk worden gemaakt er voor zorgen dat meer mensen aan het werk komen op een plaats waar zij zich gewaardeerd en nuttig voelen.

Werkplekken
Job Cohen, voorzitter van Cedris (de brancheorganisatie van sociale werkbedrijven) zegt het volgende: “Sociale werkbedrijven kunnen mensen begeleiden. Samen met werkgevers creëren ze geschikte werkplekken. Deze 60 miljoen is een kans om de expertise en dienstverlening van de branche zodanig verder te ontwikkelen dat meer mensen een werkplek krijgen waar ze tot hun recht komen.”