Vorige week is in het bestuurlijk overleg tussen Klaas Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Jos Wienen, voorzitter van de VNG-commissie Asiel en Integratie, en Jantine Kriens, voorzitter van de VNG-directieraad afgesproken dat het geld wordt uitgekeerd volgens een verdeelsleutel. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op de bed-bad-brood-aantallen die gemeenten onlangs bij de VNG hebben aangeleverd (voor de periode van half december 2014 tot juni 2015).

Bestuursakkoord en jurisprudentie

Hoeveel geld er voor de latere periode wordt uitgetrokken, maakt onderdeel uit van het af te sluiten bestuursakkoord. In dit akkoord komt onder andere ook te staan hoeveel gemeenten de voorziening kunnen blijven bieden en hoe lang de voorziening per persoon mag duren. 

De komende tijd zullen de Centrale Raad van Beroep en de Raad van State uitspraken doen over de bed-bad-broodvoorziening die (sterk) van invloed kunnen zijn op de aanvulling op het bestuursakkoord.