Een groepje jongeren, dat te maken heeft gehad met kinderrechtenschending, overhandigt het jaarbericht woensdagmiddag aan diverse Tweede Kamerleden.

Verontrustende cijfers

,,De cijfers zijn zeer verontrustend”, zegt Aloys van Rest, directeur van Defence for Children. ,,In de vier grote steden is bijvoorbeeld in de helft van de gezinnen waar sprake is van kindermishandeling, anderhalf jaar na de eerste melding nog steeds sprake van excessief gezinsgeweld. Het aantal meldingen van online seksueel misbruik is vorig jaar zelfs toegenomen met 77 procent, tot 1331. Nederland moet nog veel verbeteren.”

Overheid is verantwoordelijk

Bijna acht op de tien kinderen zitten zonder uitspraak van de rechter in justitiële inrichtingen. Er staan 2000 kinderen op de wachtlijst voor het bureau Jeugdzorg. Dat aantal is ten opzichte van 2013 wel met 22 procent gedaald, maar volgens Unicef en Defence for Children is dit aantal nog veel te hoog. Vorig jaar verdwenen ook 110 kinderen uit de asielopvang, zonder dat bekend is waar ze heen zijn gegaan. ,,Deze kinderen lopen een groot risico om slachtoffer te worden van kinderhandel en uitbuiting”, zegt Sabine de Jong van Unicef. ,,De overheid is simpelweg verantwoordelijk voor deze kinderen en moet de verdwijningen onderzoeken.”

Kinderrechtencomité

Nederland moet zich op 27 mei verantwoorden voor het kinderrechtencomité van de Verenigde Naties in Genève. ,,Staatssecretaris Van Rijn zal een zware kluif hebben aan de zitting bij de VN”, aldus Van Rest.