“De afgelopen jaren heeft u ons als gemeenten geconfronteerd met een opeenstapeling van omvangrijke kortingen. Dat heeft ons genoodzaakt de ene bezuiniging na de andere door te voeren, ten koste van de voorzieningen voor onze inwoners: zij betalen uiteindelijk de rekening hiervan”, schrijven de wethouders.

De opeenstapeling van miljoenenkortingen is simpelweg te veel, vinden zij: ruim dertig procent op huishoudelijke hulp en op de jeugdzorg in sommige gemeenten ruim twintig procent in 2016. Ook ergeren de wethouders zich aan de voordeelmodellen, complexe Haagse rekenschema’s die zijn ontwikkeld om de miljarden juist te verdelen over alle gemeenten. De lokale werkelijkheid blijkt vaak anders te zijn. Enschede telt bijvoorbeeld 7.000 bijstandsgerechtigden, maar krijg op jaarbasis slechts geld voor 6.400 mensen.

De standpunten zijn bij het ministerie van Binnenlandse Zaken bekend. Vorige maand bracht Plasterk dit onderwerp al onder de aandacht bij het ministerie. Volgens de bewindsman zal een werkgroep komend voorjaar verslag uitbrengen.