De jeugdbescherming “piept en kraakt” en het stelsel is toe aan een “flinke verbouwing”, erkent minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming in de Tweede Kamer. Aanleiding is een kritisch rapport dat maandag is gepubliceerd over gedwongen uithuisplaatsingen van kinderen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd concludeert daarin dat het feitenonderzoek dat ten grondslag ligt aan zo’n ingrijpende maatregel in geen van de onderzochte 45 gevallen volledig op orde was.

De Kamer is geschokt en verontwaardigd, omdat de problemen in deze sector al lang spelen én omdat de minister niet kan garanderen dat de uithuisplaatsingen op dit moment wel goed gaan. Het gaat gemiddeld om negen kinderen per dag, dat is een hele schoolklas per week, wreef SP-Kamerlid Renske Leijten de minister in.

Weerwind wil begin juli met de betrokkenen in de sector in overleg gaan om oplossingen te zoeken en zegt dat hij in november met een plan van aanpak komt. De meeste fracties willen dat de minister veel sneller actie onderneemt om de ergste problemen aan te pakken.