De petitie richt zich tegen het kabinetsvoornemen om budgettaire problemen in de Wlz bij gemeenten neer te leggen. Het gaat in totaal om € 270 miljoen euro in 2015 (Wmo 2015 en Jeugdhulp). Daarnaast wil het kabinet ook voor de komende jaren de budgetten laten aanpassen aan de groei binnen de Wlz. Voor 2018 noemt het kabinet al een bedrag van € 435 miljoen. De VNG waarschuwt: ‘de beoogde beweging van de zorgvernieuwing wordt wreed verstoord’. Met de petitie roept de VNG de Kamerleden op deze week in de debatten over Wmo 2015 en Jeugdwet uit te spreken dat deze greep in de kas van gemeenten niet mag doorgaan omdat de cliënten er direct de dupe van worden.

Bron: vng.nl