Organisaties van huisartsen, kinderartsen, jeugdartsen, SEH-artsen, vertrouwensartsen en forensisch artsen gaan meer samenwerken om kindermishandeling beter te signaleren en aan te pakken. In hun brief beschrijven de organisaties maatregelen voor de verdere verbetering van de aanpak van kindermishandeling, zoals het opleiden van artsen, het inzetten op vroegsignalering en het op een goede manier uitwisselen van informatie.

Onderzoek

Volgens de artsenorganisaties moet er een breed onderzoek komt naar succesfactoren en drempels die artsen en hulpverleners ervaren bij de aanpak van kindermishandeling. Ook moet de bereikbaarheid van vertrouwensartsen van Veilig Thuis worden verbeterd: in iedere gemeente moet 24 uur per dag een arts bereikbaar zijn.