Op verzoek van regeringspartij PvdA is nu onderzocht hoe deze bijdrage uitpakt voor ouders, of die een drempel opwerpt voor het zoeken van hulp en wat de opbrengst ervan is voor de gemeenten. De uitkomst daarvan is voor Van Rijn aanleiding om opnieuw met de VNG te gaan praten, zo heeft hij maandag aan de Tweede Kamer laten weten. Hij wil met een nader voorstel komen voorafgaand aan de behandeling van zijn begroting voor volgend jaar.

Weerstand

In de Kamer bestaat nogal wat weerstand tegen de ouderbijdrage voor de jeugd-ggz, onder meer van de PvdA en een groot deel van de oppositie. De VVD is juist voorstander, omdat het volgens de liberalen niet onredelijk is een tegemoetkoming te vragen voor de dagelijkse kosten van levensonderhoud in de instelling.

Drempel

De PvdA vindt nu dat de ouderbijdrage moet worden afgeschaft. “Financiën mogen nooit een drempel zijn voor zorg aan kwetsbare kinderen”, laat PvdA´er Loes Ypma in een reactie weten. Volgens haar is die drempel er dus wel. “Ouders met kinderen die jeugdhulp krijgen (zoals met psychiatrische problemen of een verstandelijke beperking) worden op onrechtvaardig hoge kosten gejaagd door de ouderbijdrage.” De VVD zal eerst het gesprek tussen Van Rijn en de VNG afwachten, zegt een woordvoerder.