Utrecht biedt daarmee Wlz-zorg aan jongeren zonder Wlz-indicatie. Daarnaast zorgt de gemeente voor betere beschikbaarheid van kamers voor andere 18-plussers die nog niet zelfredzaam zijn. Het gaat naast lvb-jongeren om jongeren die uit een residentiële instelling of detentie komen, jongeren met psychische problemen en om dak- of thuisloze 18-plussers. Het buurtteam blijft deze jongeren begeleiden. Ook spreekt de gemeente met buurtteams en aanbieders van jeugdhulp af dat zij hun cliënten voorbereiden op de veranderingen vanaf hun 18e jaar.

Jongvolwassen lvb-jongeren die een beschermende woonvorm nodig hebben, horen ook volgens het ministerie van VWS in de Wmo, maar het budget daarvoor is niet naar de gemeenten overgeheveld. VWS laat nu onderzoeken om hoeveel jongeren het gaat en heeft gemeenten gevraagd om tot 2017 in voorkomende gevallen ondersteuning te bieden.