Onderdeel van de wet is dat alle jeugdverblijven minstens 1 keer per jaar door de GGD bezocht gaan worden. Ook moeten de internaten voortaan een onafhankelijke vertrouwenspersoon hebben en wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle medewerkers verplicht. Voor alle internaten en gemeenten gaan dezelfde regels gelden. Zo weten de internaten waar ze aan toe zijn en kunnen gemeenten beter toezicht houden.

Private internaten

De wet wordt van toepassing op alle private internaten, dus bijvoorbeeld ook opvanghuizen voor slachtoffers van loverboys. De regels zijn afgeleid van de eisen die nu al gesteld worden aan schippersinternaten. Eerder maakten gemeenten en besturen van verschillende internaten vrijwillig afspraken om de veiligheid en het welzijn voor kinderen in de internaten te vergroten.

Het wetsvoorstel wordt nu voor behandeling naar de Eerste Kamer gestuurd.