Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is opengesteld voor consultatie. In opdracht van het Rijk en de VNG is dit toekomstscenario opgesteld. Het toekomstscenario moet een structurele oplossing bieden voor de knelpunten in de jeugdbescherming.

Belangrijkste punten

In het toekomstscenario staat hoe de kind- en gezinsbescherming er over zo’n vijf tot tien jaar uit zou kunnen zien.
Dit zijn de belangrijkste punten:

  • Om kinderen en gezinnen heen staat het Lokaal Team dat hulp verleent.
  • Er is één vast gezicht binnen het Lokaal Team die samenwerkt met een professional uit het Regionaal Veiligheidsteam. Er kan zo sneller hulp worden geboden als dat nodig is om de veiligheid van het kind in het gezin te beschermen.
  • Het gezin krijgt een vaste contactpersoon. Kinderen en gezinnen hoeven niet opnieuw hun verhaal te doen.
  • Het kind gaat niet meer van de ene naar de andere organisatie en van wachtlijst naar wachtlijst. Dit bespaart tijd.
  • In het Regionaal Veiligheidsteam zitten medewerkers van de Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming. Zij werken in teamverband, nabij het gezin.
  • Dicht bij deze professionals en gezinnen staat een netwerk van specialisten met kennis van kinderen, volwassenen en specifieke
    uitingsvormen van geweld. Er wordt samengewerkt aan het effectief en duurzaam borgen van veiligheid. Deze samenwerking is gericht op het gezin.

Reageren?

Reageren kan tot 6 juni 2021 via https://www.internetconsultatie.nl/toekomstscenario.