Sinds begin dit jaar verzamelt de MTJ (Zorgbelang, Uw Ouderplatform, Ieder(In), MEE Nederland, LOC en Landelijk Platform GGz) gegevens van cliënten en ouders over de transitie jeugdhulp. In het eerste kwartaal bleek al dat de informatievoorziening niet goed op orde is. Mensen worden binnen de gemeente van wijkteammedewerker naar zorgprofessional gestuurd of van professional naar gemeente. Ook was er veel onvrede over de manier waarop gemeenten met mensen communiceren. Mensen vinden dat ze te laat informatie ontvangen of te laat worden betrokken bij beslissingen rondom de hulpverlening.

Schrijnend

In het tweede kwartaal zijn die problemen niet opgelost. De meeste klachten gaan nog steeds over de informatie en toegang gaan (35%). Daarnaast is veel onvrede over de veranderingen in de hulp (20%). Voor mensen is onduidelijk waar ze terecht kunnen met hun zorgvraag en als ze de juiste plaats hebben gevonden, worden ze onvoldoende geïnformeerd over het vervolg. Inmiddels komen vaker schrijnende meldingen binnen over situaties waar het ‘echt niet goed gaat’, aldus de MTJ. ‘Uit de verhalen lezen we juist dat ouders iedere keer tegen nieuwe obstakels aanlopen die door de gemeente of wijkteam worden opgeworpen. Ouders zitten met de handen in het haar.’

Deskundigen

Vaak bestaan wijkteams uit generalisten, waardoor expertise op specifieke terreinen mist, vindt de MTJ. Daarom moeten gemeenten ervoor zorgen dat er genoeg deskundigheid is binnen wijkteams om mensen adequaat te kunnen helpen en verwijzen. Ook moeten gemeentelijke websites duidelijker aangeven waar mensen terecht kunnen met een vraag. En als het traject loopt, moeten mensen beter op de hoogte gehouden worden. ‘Breng als gemeente deze processen in beeld met de bijbehorende termijnen en geef voldoende informatie aan inwoners en zorgaanbieders over aanbod en gemaakte afspraken’, aldus de aanbevelingen.