Steeds meer nieuwe, ernstig getraumatiseerde jonge vrouwen vragen om hulp. In Limburg is het aantal meldingen van slachtoffers van loverboys zelfs verdubbeld. Landelijk zijn er twee gespecialiseerde voorzieningen waar de meiden terecht kunnen voor bescherming en specialistische zorg. Die zijn in Leeuwarden en Rotterdam.

Herhaald slachtofferschap

Wachtlijsten zijn een recept voor revictimisatie (herhaald slachtofferschap), blijkt uit onderzoek. Linda Terpstra, directeur van Fier, hoopt dan ook dat de gemeentes de handschoen oppakken en meer geld beschikbaar stellen voor specialistische zorg aan de groeiende groep slachtoffers. Terpstra: “Ondanks het feit dat er al veel aandacht voor is gevraagd en voor is, zien wij dat deze groep slachtoffers alsmaar toeneemt. Hulp is dringend nodig om revictimisatie te voorkomen.”