Voor het inzetten van gesloten jeugdhulp is altijd een machtiging van de kinderrechter nodig. Dit geldt ook als ouders ermee instemmen dat hun kind wordt geplaatst in een instelling voor gesloten jeugdhulp. Sinds de invoering van de Jeugdwet op 1 januari 2015 is het college bevoegd om een verzoek gesloten jeugdhulp in te dienen als de ouders met gezag hiermee instemmen.

De stroomschema’s geven weer wanneer welke stappen genomen moeten worden vanaf het moment dat duidelijk wordt dat een jeugdige is aangewezen op gesloten jeugdhulp. Het eerste schema is gericht op de procedure rondom de reguliere en voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp. Het tweede schema gaat over de procedure rondom de spoedmachtiging gesloten jeugdhulp.

U kunt de schema’s downloaden door op de grote afbeeldingen te klikken. Doe er uw voordeel mee.

Afbeelding

Afbeelding

Een overzicht van de stukken die de gemeente aan de kinderrechter moet overleggen kunt u hier downloaden.

Mocht u behoefte hebben aan juridische ondersteuning op dit gebied, dan kan Schulinck u daarbij helpen. In de vorm van Schulinck Juridisch Advies wordt geadviseerd en ondersteund waar u dat nodig heeft.