Rapport Onvoldoende gezien

De Kinderombudsman onderzoekt hoe het met de kinderen en jongeren in Nederland gaat. Helaas geeft niet iedereen een voldoende aan hun leven. De meeste kinderen die een onvoldoende geven aan hun leven, doen dat omdat het thuis niet fijn is of omdat ze ziek zijn en hulp nodig hebben. ​​​​​​​

Maar niet alle kinderen vertellen waarom ze ontevreden zijn over hun leven. Soms lijkt zelfs alles goed te gaan. Dat concludeert Kinderombudsman Margrite Kalverboer in haar rapport ‘Onvoldoende gezien’.

Wat hebben de kinderen die hun leven een onvoldoende geven nodig?

Uit het onderzoek blijkt dat vooral behoefte is aan het volgende:

  • Een betere thuissituatie

De kinderen met problemen of waar iets aan de hand is, willen graag een fijne thuissituatie. Het gaat nu niet goed thuis. Ze willen graag dat het wat rustiger wordt en dat hun ouders meer tijd en aandacht voor hen hebben.

  • Snel goede hulp

Ook vertellen de kinderen met problemen dat ze soms lang moeten wachten op goede hulp. Zo zijn er kinderen die graag ondersteuning willen zodat ze weer naar school kunnen, terwijl andere kinderen al lang wachten op goede psychische hulp.

Soms onduidelijk waarom kinderen een onvoldoende geven aan hun leven

Niet alle kinderen (durven te) vertellen waarom ze ontevreden zijn over hun leven. Soms lijkt zelfs alles goed te gaan. Ze geven in het onderzoek bij alle vragen aan dat alles goed gaat, maar ze geven uiteindelijk toch een onvoldoende als cijfer voor hun leven.

Zij vertellen niet waarom zij hun leven een onvoldoende geven. Om daarachter te komen is meer onderzoek nodig.

Wat vindt de Kinderombudsman dat er moet gebeuren?

De Kinderombudsman vindt het belangrijk dat er naar kinderen geluisterd wordt. In dit onderzoek hebben de kinderen die hun leven een onvoldoende geven zelf verteld wat zij nodig hebben om hun leven te verbeteren. Het is belangrijk dat volwassenen hiernaar luisteren. De Kinderombudsman vindt daarom dat het volgende moet gebeuren:

  • Hulpverleners en scholen moeten eerder checken bij kinderen of het wel goed met ze gaat en wat ze nodig hebben.
  • We moeten familie, buren en andere mensen om een kind heen, vragen meer tijd te maken om echt te luisteren naar wat kinderen nodig hebben.
  • Gemeenten moeten ervoor zorgen dat goede hulp snel beschikbaar is.
  • Er is extra onderzoek nodig om te weten te komen wat de kinderen waar alles goed lijkt te gaan, nodig hebben.

Ook de Kinderombudsman zal opnieuw kijken naar de groep kinderen die hun leven een onvoldoende geeft. Daarom zal ook dit jaar de informatie die bij Kinderrechtentour wordt verzameld, geanalyseerd worden voor deze groep kinderen.

Rapport ‘Onvoldoende gezien’.