De commissie staat onder leiding van Micha de Winter. Hij is hoogleraar maatschappelijke opvoedingsvraagstukken aan de Universiteit Utrecht. De Winter en de andere commissieleden kijken of het haalbaar is om onderzoek te doen naar misbruik sinds 1945. Voor 1 mei moeten ze verslag uitbrengen aan het kabinet.