Dit blijkt uit de resultaten van het onderzoeksrapport met betrekking tot de vijfde meting van de monitor over het sociaal domein. Hiermee wil de VGN in kaart brengen hoe de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet dit jaar in de praktijk uitwerken door middel van vragenlijsten aan leden van de VGN.

De administratieve belasting is op het gebied van gegevensuitwisseling, facturatie en declaratie verbeterd. Aan de andere kant was er veel extra administratieve inzet nodig tot zelfs een verdubbeling ervan in vergelijking met 2014. Daarnaast worden lagere budgetten verwacht voor zowel Wmo als Jeugdwet die ontoereikend zullen gaan zijn voor zowel bestaande cliënten als nieuwe cliënten. Nog steeds is er bij de gemeenten onvoldoende kennis over de doelgroep, waardoor een indicatie op maat niet goed kan worden gegeven.
 
Deze signaleringen worden meegenomen in de voorbereiding op een mogelijk debat in de Tweede Kamer.