Hoe start u binnen uw gemeente het goede gesprek over het voorkomen en bestrijden van misbruik binnen de Wmo 2015 en de Jeugdwet? En wat kunt u doen om die aanpak handen en voeten te geven? De praatplaat Toezicht, Handhaving en Zorgfraude geeft richting.

Stel u vraagt zich als raadslid af wat er binnen uw gemeente is geregeld op het gebied van toezicht en handhaving binnen het zorgdomein. Of u wilt als wethouder, raadslid, beleidsmedewerker, teamleider of toezichthouder het draagvlak voor de aanpak van zorgfraude vergroten en concreet (verder) vormgeven. Met de praatplaat van VNG Naleving kunt u dit gesprek vanuit en op alle lagen binnen de organisatie aangaan.

Gemeenten en VNG in actie

De praatplaat is opgebouwd uit acties op verschillende niveaus. Het gaat om acties op het gebied van bestuur en beleid en op het gebied preventie en interventie, zowel op generiek als casusniveau. Wat doet uw gemeente al op het gebied van toezicht en handhaving? En waar kunt u dit nog verbeteren? Met een gesprek op basis van de praatplaat brengt u de huidige en gewenste situatie in beeld en kunt – breed gedragen – aan de slag.

De acties zijn onderverdeeld in acties voor gemeenten én acties die gemeenten en VNG Naleving samen moeten oppakken. Een aantal ervan is voorzien van een lampje. Dit zijn zaken waar we de komende tijd specifiek op focussen. Denk aan het versterken van rechtmatigheid als onderdeel van de inkoop en de ontwikkeling van gemeenschappelijke standaarden.

Voor het uitvoeren van de in de praatplaat genoemde acties kunt u gebruikmaken van de Routekaart Toezicht, Handhaving en Naleving | Wmo 2015 en Jeugdwet van VNG Naleving. Op de achterzijde van de praatplaat vindt u daarom de belangrijkste acties geplot in deze routekaart. Voor de invulling hiervan kunt u terecht in ons online ondersteuningsaanbod.