Van Rijn richt het team op in samenwerking met zijn collega op het departement van Onderwijs. Kinderen en hun ouders krijgen nu op die twee terreinen met verschillende regels en eisen te maken. 

“We moeten niet volgens de regels zorg bieden, maar in overleg met kinderen en ouders”, zei Van Rijn. “We gaan zorgen dat zij, als dat nodig is, meer te vertellen hebben over hun eigen zorg.”

Simpeler 

Veel ouders vinden het ingewikkeld om de juiste zorg voor hun kind te krijgen. De staatssecretaris wil het simpeler maken, bijvoorbeeld door het aantal benodigde formulieren terug te schroeven. 

“Het zorgsysteem is in veertig jaar gegroeid, dat kunnen we niet in een jaartje ombouwen. Maar het is heel belangrijk dat de zorg weer dichter bij mensen komt, begrijpelijker wordt en er meer zorg op maat kan worden gegeven.”

Van Rijn zei dat hij die verandering al op diverse manieren heeft ingezet en noemde als voorbeeld de wijkverpleegkundigen. Die hebben nu meer te zeggen dan vroeger. “Zij kunnen samen met cliënten kijken: wat is in dit gezin het beste,” zei de staatssecretaris.