De partijen maken er bezwaar tegen dat voor de invoering van deze regeling geen goedkeuring wordt gevraagd aan de Tweede Kamer. “Het kan niet zo zijn dat over een belangrijk onderwerp als het medisch beroepsgeheim de Kamer geen inbreng heeft”, zegt D66-Kamerlid Bergkamp. Ze wil van de staatssecretarissen Van Rijn van Volksgezondheid en Dijkhoff van Justitie voor het eind van deze week opheldering.

Medisch beroepsgeheim

De gemeenten gaan nu over de jeugdzorg en vragen voor het controleren van hun rekeningen informatie op over het ziektebeeld van de jonge patiënten. Sommige ambtenaren vragen ook een exacte beschrijving van de klachten of het behandelplan op. Maar volgens de wet mag vertrouwelijke informatie van jongeren met psychische problemen niet in handen komen van mensen die geen beroepsgeheim kennen. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft hierover al aan de bel getrokken. Sommige gemeenten weigeren nu rekeningen te betalen als niet duidelijk is wat er precies aan de hand is.

Declaratie zonder diagnose

Het kabinet erkent het probleem en vreest dat er problemen ontstaan met de uitbetalingen in de jeugdzorg. De bewindslieden stellen nu voor om de Jeugdwet op een aantal punten aan te passen. Gemeenteambtenaren kunnen wel informatie over een patiënt krijgen. Maar de ziektebeelden mogen alleen met een code in hoofdcategorieën worden beschreven. “Al met al mag bij de declaratie nooit de diagnose zelf worden genoemd,” zo staat in de regeling die via de website Privacy Barometer na te lezen is.

Regeling buiten parlement om

Voor deze regeling is tot verbazing van de oppositiepartijen geen toestemming van het parlement nodig. “Het is ongelooflijk dat de staatssecretarissen op zo’n belangrijk onderwerp een sluiproute nemen om een democratisch proces te ontwijken”, zegt Kamerlid Voortman van GroenLinks. Een woordvoerder van het ministerie laat weten dat de regeling nu wordt besproken met het College Bescherming Persoonsgegevens. Als er een definitieve regeling komt, zal de Tweede Kamer wel aan bod komen, aldus het ministerie van VWS.