Organisaties uit verschillende sectoren werken in het centrum samen onder één dak om kindermishandeling snel te stoppen, onderzoek te doen en zorgvuldig adequate hulp te bieden.

Één locatie

Het MDCK is in Nederland het eerste centrum voor de aanpak van kindermishandeling waar de onderzoeken op één locatie plaatsvinden. Hulp start direct en het kind hoeft maar één keer zijn verhaal te doen. Een team bestaande uit medewerkers van Veilig Thuis, Jeugdhulp, Jeugdbescherming, politie en jeugd- en volwassenenpsychiatrie is dagelijks aanwezig in het centrum. Het is gevestigd in het Spaarne Gasthuis Hoofddorp, zodat kinderartsen en zo nodig forensisch artsen direct in te zetten zijn.

Beschikbaarheid overige expertise

Medewerkers van overige instellingen zoals de Raad voor de Kinderbescherming, het Openbaar Ministerie en Centrum Jeugd en Gezin zijn op afroep beschikbaar.