De Nederlandse overheid beschermt kinderen onvoldoende tegen seksueel geweld. Dat concludeert de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen op basis van een onderzoek.

De afgelopen jaren onderzochten vier commissies seksueel geweld in de Rooms-Katholieke Kerk, sport en jeugdzorg en deden aanbevelingen om seksueel geweld binnen deze sectoren in de toekomst te voorkomen. De nationaal rapporteur heeft in het onderzoek ‘Bouwen aan Bescherming’ onderzocht of de 119 aanbevelingen van de vier onderzoekscommissies werden opgevolgd.

Landelijke overheid aan zet

De uitvoering van veel van de aanbevelingen is aan de sectoren zelf overgelaten en de overheid heeft daar maar weinig zicht op, zo is een van de conclusies van het onderzoek. Het is daarnaast niet altijd helder wat de organisaties in de sector, die met de aanbevelingen aan de slag moeten, van de overheid mogen verwachten. Ook is er een gebrek aan kennis hoe vaak seksueel geweld voorkomt.

Daarnaast meldt de rapporteur dat seksueel geweld breed maatschappelijk voorkomt, en dat het niet per sector op te lossen is. Het gaat om “complexe problematiek” die om “langdurige actie en samenwerking” vraagt.

De overheid moet professionals, bestuurders en vrijwilligers ondersteunen zodat zij weten hoe ze moeten handelen bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, stelt de rapporteur. “De landelijke overheid is nu aan zet om in samenspraak met gemeenten, uitvoeringsorganisaties en met slachtoffers, kinderen in Nederland daadwerkelijk beter te beschermen tegen seksueel geweld.”