De overheid schiet ernstig tekort bij de bescherming van de meest kwetsbare kinderen in Nederland. Kinderen die wegens een onveilige thuissituatie onder toezicht worden gesteld of zelfs uit huis worden geplaatst, krijgen niet de aandacht en hulp waar ze recht op hebben, stellen onderzoekers van de Universiteit Leiden in een onderzoek dat is gedaan in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De onderzoekers hebben de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen geëvalueerd. Ze roepen minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind op direct in te grijpen.

Voor het onderzoek werd gesproken met ouders, kinderen, pleegouders, jeugdbeschermers, advocaten en rechters. Daar zijn harde conclusies uit getrokken. “Iedereen begint er zelf over hoe slecht het ervoor staat”, zegt onderzoeker en hoogleraar Jeugdrecht Mariëlle Bruning tegen Nieuwsuur. “De overheid heeft de plicht kinderen te beschermen. Maar die bescherming is nu echt onvoldoende.” De bevindingen worden woensdag naar de Tweede Kamer gestuurd.