Volgens de Jeugdwet moeten ouders een ouderbijdrage betalen als hun kind buiten het eigen gezin verblijft voor de jeugdhulp. Dat kan een hele dag zijn of een deel van de dag. Het argument voor heffing van de bijdrage is dat ouders kosten besparen doordat het kind niet thuis verblijft.

Uitvoering

Gemeenten moeten informatie over deze vormen van jeugdhulp doorgeven aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK stelt vervolgens de hoogte van de ouderbijdrage vast en int de bijdrage bij de ouders. De opbrengsten gaan naar de gemeenten.

Opschorting

De afgelopen weken kondigden diverse gemeenten aan de uitvoering van de ouderbijdrage op te schorten. Onder andere omdat inning van de ouderbijdrage tot zorgmijdend gedrag zou leiden. Ook zou de bijdrage discriminerend zijn. Bovendien vinden gemeenten de regeling een ‘administratief gedrocht’ kost het gemeenten meer dan het oplevert. De staatssecretaris heeft gemeentekoepel VNG gevraagd om gemeenten te wijzen op hun wettelijke plicht en de regeling uit te voeren.