Oppositiepartijen SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks wilden deze eigen bijdrage in elk geval laten vervallen zolang dat onderzoek loopt. De staatssecretaris wil dat niet, gaf hij donderdag te kennen in overleg met de Tweede Kamer. ,,Maar we laten niet voor niets onderzoek doen. We willen een redelijke bijdrage vragen zonder drempels op te werpen.’’

Tegemoetkoming in onderhoudskosten

Door de nieuwe Jeugdwet, die 1 januari is ingegaan, wordt nu ook een ouderbijdrage gevraagd als kinderen psychiatrische zorg krijgen en niet meer thuis wonen. De bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming in de dagelijkse kosten van levensonderhoud. Ouders van bijvoorbeeld uit huis geplaatste kinderen die in pleeggezinnen en jeugdinstellingen wonen, betalen deze bijdrage al jaren.

VVD: ‘bijdrage terecht’

,,Als kinderen 24 uur per dag in een instelling zijn, mag je daar wel een bijdrage voor vragen’’, stelde ook Brigitte van der Burg (VVD). Zij noemde het onbegrijpelijk dat partijen als D66 en ChristenUnie ,,die akkoord zijn gegaan met de wet, al na 3 weken pleiten voor opschorting. Er is geen apart onderzoek nodig. Er wordt al gekeken of alles goed loopt.’’