Dullaert pleit er al langer voor om kinderen meer bij beleidsvorming te betrekken. “Kinderen zijn niet alleen ontvangers van hulp, maar kunnen zelf ook verandering teweegbrengen. Kinderen moeten daarom betrokken worden bij de zaken die hen direct aangaan”.

Terugdringen van discriminatie

Ook scoort Nederland volgens het onderzoek nog ondermaats bij het terugdringen van discriminatie tegen kinderen die behoren tot randgroepen in de samenleving. Daaronder zijn asielzoekende of gevluchte kinderen en kinderen die behoren tot minderheidsgroepen. Ook de ‘omgevingsfactoren’, die laten zien in hoeverre een land volgens het VN Kinderrechten Comité is toegerust om het VN Kinderrechtenverdrag uit te voeren, zijn in Nederland nog onvoldoende aanwezig. Het gaat hierbij om geld dat de overheid beschikbaar stelt, de wet- en regelgeving en het structureel verzamelen en analyseren van data over het naleven van kinderrechten.

KidsRights Index

De KidsRights Index wordt jaarlijks uitgebracht door de stichting KidsRights en brengt in kaart hoe landen kinderrechten naleven en in hoeverre zij toegerust zijn om de kinderrechten in eigen land te bevorderen. Noorwegen staat dit jaar op nummer een. Daarnaast bestaat de top tien uit Nederland, Portugal, IJsland, Slowakije, Spanje, Ierland, Zweden, Tunesië en Frankrijk.