Zo houdt twee derde van de organisaties onvoldoende toezicht op de veiligheid van probleemgezinnen en huishoudens, vooral als die op wachtlijsten staan. Ook is het nog niet goed geregeld dat er altijd medewerkers, vertrouwensartsen in het bijzonder, inzetbaar zijn. Bijna alle vestigingen van Veilig Thuis kampen met personeelstekorten. Daardoor kunnen taken niet binnen de wettelijke termijnen worden uitgevoerd en ontstaan wachtlijsten.

De inspectie vindt structurele wachtlijsten bij de meldpunten onaanvaardbaar.

Sinds begin vorig jaar zijn het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) samengevoegd tot Veilig Thuis. In Nederland zijn hier inmiddels 26 regionale organisaties van. Zij vallen sinds vorig jaar onder de verantwoordelijkheid van gemeenten.

De inspecties gaan dit jaar opnieuw onderzoeken of er voldoende verbeteringen worden doorgevoerd bij de hulporganisaties.