Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid wil dat artsen de stichting Veilig Thuis een seintje gaan geven als ze hulp gaan regelen bij kindermishandelingen. Met de registratieplicht wordt huidige meldcode kindermishandeling minder vrijblijvend. Psychologen die een hulptraject starten zouden dat dus ook moeten melden bij Veilig Thuis.

“Zo worden de namen van het gezin bekend bij Veilig Thuis, zonder dat er een melding is gedaan. De bereidheid van ouders om mee te werken met een vrijwillig hulptraject komt zo in gevaar. Zowel een registratie als een melding dienen volgens het NIP afhankelijk te zijn van een zorgvuldige afweging van de psycholoog”, stelt de NIP.

Voordat de meldplicht een feit wordt, is een wetswijziging nodig. Ook de organisaties voor artsen (KNMG), huisartsen (LHV en NHG), kindergeneeskundigen (NVK), vertrouwensartsen (VVAK) en psychiaters (NvvP) verzetten zich tegen het plan.