René Peeters schreef als Kwartiermaker het advies ‘Mét andere ogen’.

Knelpunten

Ouders en kinderen worden nog te vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Het duurt soms maanden voordat een kind ergens terecht kan omdat onduidelijk is of de gemeente, het samenwerkingsverband of de zorgverzekeraar moet betalen voor specifieke zorg in de klas. Er is geen passend aanbod voor thuiszitters.

Kwartiermaker Peeters

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van knelpunten in de aansluiting tussen onderwijs, zorg en jeugdhulp. 23 landelijke organisaties verenigden zich in de Coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd om deze urgente knelpunten samen op te oplossen. Zij vroegen René Peeters om hen als Kwartiermaker Onderwijs, Zorg en Jeugd te adviseren hoe die samenwerking beter van de grond kan komen.

Advies Peeters: interprofessionele teams

“Professionals in het onderwijs, de jeugdzorg en het wijkteam moeten elkaar als samenwerkende collega’s in het belang van het kind gaan zien.” 
Dat is meer dan partners met wie afgestemd en aan wie overgedragen kan worden. Zij moeten daadwerkelijk interprofessionele teams gaan vormen dicht bij het kind en diens ouders. De vorm en zwaarte van zo’n team zijn afhankelijk van de lokale situatie in de wijk en op de school.

Gemeenten als hoeder

Peeters wijst gemeenten aan als de hoeders van het algemeen belang aan als de partij die over deze samenwerking de regie zouden moeten voeren. Overigens zonder daarin hiërarchie aan te brengen tussen de partijen. “Pak als gemeente de rol op om partijen bij elkaar brengen.” 
Onderwijs, jeugdhulp, zorg en gemeenten moeten zo komen tot een gezamenlijke visie over de jeugd vertaald naar heldere, niet vrijblijvende afspraken en resultaten.

In gesprek met achterban

De Coalitie heeft de adviezen dankbaar in ontvangst genomen en bespreekt met de eigen achterban wat deze adviezen betekenen op uitvoeringsniveau en hoe we concreet met deze adviezen aan de slag kunnen. Wij bespreken het advies op korte termijn met de leden van de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs.

De coalitie heeft het advies ook onder de aandacht van de ministers Slob en de Jonge gebracht omdat de oplossingsrichtingen ook een bijdrage kunnen leveren bij de positionering van Passend Onderwijs en een bijdrage kunnen leveren aan actielijn 3 van het programma Zorg voor de Jeugd.

Meer informatie

Advies ‘Met andere ogen‘ (pdf, 6 december 2018)
Kwartiermaker beter samenwerken onderwijs, zorg en jeugd (11 september 2018)