De bedoeling van de buurtgerichte specialistische jeugdteams is dat hulpbehoevende kinderen, jongeren en gezinnen snellere en meer passende hulp krijgen. Ook komen er meer mogelijkheden tot samenwerking met buurtteams, scholen en huisartsen.

Aanbesteding

Utrecht zegt de eerste grote gemeente te zijn die de specialistische jeugdhulp op deze manier organiseert. De gemeente besloot in december de specialistische jeugdhulp dichter bij huis te organiseren naar aanleiding van vier succesvolle pilots. Uit een aanbestedingsprocedure kwamen twee samenwerkingsverbanden als winnaars uit de bus. De keuze voor deze aanbieders wordt naar verwachting vandaag definitief. De wijken zijn inmiddels al zo gelijkmatig mogelijk over de twee aanbieders verdeeld.