Kanttekeningen

Dit resultaat geeft de inspectie het vertrouwen dat de jeugdgezondheidszorg op de goede weg is. De inspectie plaatst wel enkele kritische kanttekeningen. Dit zijn de belangrijkste:

  • Nog lang niet overal heeft de JGZ de beoogde positie in het sociaal domein.
  • Bij meer dan tweederde van de organisaties kan het signaleren en handelen ten aanzien van kindermishandeling verbeterd worden. Ook de samenwerking tussen JGZ en Veilig Thuis was nog niet overal optimaal.
  • Niet overal neemt de JGZ een proactieve rol in en stelt zich op als initiator.
  • Nog niet alle organisaties dachten goed na over de rol van de JGZ bij preventie en aanpak van psychosociale problematiek.

Hoofdconclusie

De hoofdconclusie uit het onderzoek is dat de JGZ organisaties over het algemeen verantwoorde zorg leveren en steeds meer inzicht hebben in de kwaliteit. Dit resultaat geeft de inspectie het vertrouwen dat de jeugdgezondheidszorg op de goede weg is.

Toezicht

Komende jaren zal het toezicht op de JGZ zich meer richten op het functioneren binnen de integrale keten, rond kinderen in de wijk, samen met andere inspecties binnen het toezicht op het sociaal domein. Reden hiervoor is dat de JGZ alleen goed kan opereren als zij goed ingebed is in het sociaal domein.