In het tweede kwartaal van 2017 gingen 736.000 kinderen naar de opvang, 56.000 meer dan in 2016. Door de groeiende economie krijgen meer vrouwen een baan en gaan meer kinderen de opvang. Volgens de cijfers werken vrouwen gemiddeld 26 uur per week.

Het afgelopen jaar is het aantal kinderopvanglocaties gegroeid. Zo zijn er 628 centra voor dagopvang bijgekomen, waardoor er nu 7643 zijn. Het aantal plekken voor buitenschoolse opvang groeide met 238 naar 6733.